Základné typy striech

[ « späť ]
Úvodná stránka » Blog » Základné typy striech

Strecha je jedným zo základných prvkov stavby, chráni ju pred poveternostnými vplyvmi, odvádza vodu a pomáha udržiavať tepelnú pohodu v dome. Rozhodnutie pre typ strechy a spôsob jej konštrukcie je zásadné: ovplyvní totiž nielen náklady na samotnú stavbu či budúcu rekonštrukciu, ale aj kvalitu bývania a v neposlednom rade náklady na vykurovanie. Dôležitý je aj zámer obývateľnosti podkrovia – či už okamžite po výstavbe, alebo perspektívne v budúcnosti, najčastejšie ako ďalší obytný priestor pre odrastené deti, často i s novo založenými rodinami.

Okrem objektívnych faktorov však hrajú úlohu i emocionálne: osobné preferencie a vkus užívateľov. Dobre sa býva v dome, ktorý vyjadruje osobnosť jeho majiteľa a navyše sa mu aj páči – a, samozrejme, poteší aj obdiv známych či susedov. Našťastie, dnes sú k dispozícii materiály, umožňujúce splniť všetky individuálne požiadavky. Tie sú rovnako ťažiskovým rozhodnutím pri výbere ako samotný tvar strechy.

Základnými tvarmi sú ploché (uhol sklonu do 10°), šikmé (uhol do 45°) a strmé strechy (uhol viac ako 45°). V prípade plochej je výber jednoznačný, pri šikmých strechách je k dispozícii viacero základných typov, prípadne ich kombinácia. Strmé strechy majú opodstatnenie v lokalitách s vysokým úhrnom snehových zrážok.

Typy striech

Sedlová strecha
Základné typy striech – sedlová strecha
 • najjednoduchšia konštrukcia
 • najnižšia cena za realizáciu
 • využitelné podkrovie
 • najjednoduchšia inštalácia solárnych panelov

Historicky najbežnejší typ šikmej strechy preverili stáročia jej využívania. Sedlová strecha je najjednoduchší typ spojenia dvoch šikmých rovín s priamočiarym hrebeňom, pri ktorom stačia dva odkvapy.

Obľúbená je vďaka konštrukčnej jednoduchosti a tým pádom výhodnej cene. Pre niekoho môže byť mínusom architektonická strohosť, no na druhej strane umožňuje pri vhodnej orientácii najjednoduchšiu inštaláciu solárnych panelov.

Pre využiteľnosť podkrovia sa odporúča vytiahnuť obvodové steny nad podlahu minimálne do výšky 1,3 m.

Valbová strecha
Základné typy striech – valbová strecha
 • jednoduchá konštrukcia, no náročnejšia ako pri sedlovej
 • nižšia cena za realizáciu, no vyššia ako pri sedlovej
 • vhodná pre podkrovie
 • pri väzníkovom krove nie sú potrebné stredové nosné priecky v dome

Od sedlovej sa valbová strecha líši tým, že namiesto dvoch zvislých štítov využíva ďalšie dve sklonené plochy, takzvané valby. Ich výška zodpovedá bočným rovinám strechy, umiestnenie odkvapov je v jednej rovine okolo celého domu.

Je konštrukčne zložitejšia ako sedlová strecha, no umožňuje rozdelenie odtoku vody do štyroch smerov.

Skosená valbová strecha (polvalba)
Základné typy striech – skosená valbová strecha [polvalba]
 • jednoduchá konštrukcia, no náročnejšia ako pri sedlovej
 • nižšia cena za realizáciu, no vyššia ako pri sedlovej
 • vhodná pre podkrovie
 • jednoduché odvetrávanie konštrukcie

Od valbovej sa polvalbová strecha líši iba menšou výškou bočných valieb a umiestnením odkvapov.

Je akýmsi kompromisom medzi valbovou a sedlovou strechou z hľadiska estetiky i využitia vnútorného priestoru pri štítoch, oproti valbovej však umožňuje umiestniť do bočných stien podkrovia klasické okná či balkóny.

Stanová strecha
Základné typy striech – stanová strecha
 • náročnejšie pokladanie strešnej krytiny
 • vyššia cena za realizáciu
 • podkrovie je nevhodné pri nižšom sklone
 • vhodné na zastrešenie strechy ci altánku

Stanová alebo ihlanová strecha má väčšinou štyri strešné plochy, ktoré sa zbiehajú do stredového vrcholu a tvoria tak štvorstenný ihlan, pričom strešných plôch môže byť i viac.

Tento typ strechy sa využíva pri samostatne stojacich stavbách štvorcového pôdorysu.

Členitá strecha
Základné typy striech – členitá strecha
 • náročná konštrukcia
 • vyššia cena za realizáciu
 • podkrovie vhodné pri vyššom sklone strechy
 • čím väčšia členitost, tým väčšie tepelné straty

Členitá strecha využíva kombináciu sedlovej, valbovej a niekedy i stanovej strechy. Okrem konštrukčnej náročnosti a vyššej ceny za zhotovenie musí majiteľ budovy rátať aj s väčšími tepelnými stratami, takže zaplatí viac za vykurovanie.

Členitú štruktúru strechy si často vyžaduje samotný pôdorys stavby, estetická hodnota príliš členitých striech so zakomponovanými vežičkami a vikiermi je však niekedy otázna.

Manzardová a oblúková strecha
Základné typy striech – manzardová a oblúková strecha
 • náročná konštrukcia
 • vyššia cena za realizáciu
 • vhodná pre podkrovie
 • čím väčšia členitosť, tým väčšie tepelné straty, prácnosť aj náklady na zateplovacie práce

Manzardová strecha je variantom sedlovej.

Každá strana medzi hrebeňom a odkvapom sa skladá z dvoch rovín s odlišným sklonom. Výhodou je vyššie stúpanie a tým pádom lepšie využiteľný podkrovný priestor, nevýhodou komplikovanejšia konštrukcia. Variantom je oblúková strecha tvorená súvislým oblúkom bez lomov.

Pultová strecha
Základné typy striech – pultová strecha
 • jednoduchá konštrukcia
 • nižšia cena za realizáciu
 • vhodná pre podkrovie
 • daždová voda je odvádzaná len jedným smerom – vyššie nároky pri prívalových daždoch.

  Tip na riešenie: voľba väčších prierezov odpadových žľabov a rúr.

Pultová strecha využíva iba jednu sklonenú rovinu s jednou pultovou a jednou odkvapovou hranou. Všetka dažďová voda je teda odvádzaná len jedným smerom, čo kladie vyššie nároky pri prívalových dažďoch. Často sa využíva pri stavbách na hranici pozemku či na prístavbách.

Výhodou sú menšie tepelné straty ako pri členitejších strechách i lepšia využiteľnosť vnútorného priestoru.

Plochá strecha
Základné typy striech – plochá strecha
 • jednoduchá konštrukcia
 • nižšia cena za realizáciu
 • podkrovie nie je realizovatelné
 • jednoduchá údržba vďaka bezproblémovému prístupu

Od pultovej sa plochá strecha líši nižším, niekedy takmer nebadateľným sklonom, definovaným uhlom maximálne 10°.

Strecha typická pre bytové domy či funkcionalistické stavby, má najnižšie tepelné straty a tiež poskytuje plnohodnotný podstrešný priestor.

 

Foto: Mediterran Slovakia s.r.o.

Zdroj: krytina.sk


Kontakt

MVC stavby s.r.o.

Napíšte nám

Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť polia označené hviezdičkou (*).


Realizácia: K3 GROUP, s.r.o. | počet prístupov od 01.02.2020: 100149

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie