Najpoužívanejšie druhy striech #4 – Valbová strecha

[ « späť ]
Úvodná stránka » Blog » Najpoužívanejšie druhy striech #4 – Valbová strecha

Valbová strecha je typ šikmej strechy, ktorá sa od klasickej sedlovej líši tým, že namiesto dvoch zvislých štítov využíva ďalšie dve sklonené plochy, takzvané valby, trojuholníkového tvaru, umiestnené centrálne nad stenami budovy. Ich výška zodpovedá bočným rovinám strechy, uhol sklonu však môže byť rôzny. Umiestnenie odkvapov je v jednej rovine okolo celého domu.

Jej variantom je polvalbová strecha, ktorá je z hľadiska tvaru kombináciou sedlovej a valbovej strechy. Od valbovej sa líši menšou výškou bočných valieb a umiestnením odkvapov. Kým valbová strecha sa používa zväčša pri prízemných stavbách, ako sú bungalovy, polvalbová pri poschodových. Jej výhodou oproti valbovej je možnosť využitia vnútorného priestoru pri štítoch, čo však závisí od sklonu hlavných rovín strechy. Nízky sklon strechy znamená stiesnený priestor v podkroví. Polvalbová strecha navyše umožňuje umiestniť do bočných stien podkrovia okná či balkóny.

Ďalším typom valbovej strechy je strecha stanová, ktorej valby sa zbiehajú do jedného centrálneho bodu.

Valbová strecha je konštrukčne zložitejšia ako sedlová, no na druhej strane umožňuje rozmanitejší architektonický vzhľad, variabilitu tvarov domu a vyššiu mieru elegancie stavby. Zároveň však poskytuje menší podkrovný priestor. Pri výstavbe si síce vyžaduje o čosi zložitejšie systémy krovov a väzieb ako pri sedlovej streche, no vzhľadom na jej štruktúru nie je nutné použiť špeciálny oporný systém.

Sklon valbovej strechy

Valbová strecha je v porovnaní so sedlovou celkovo odolnejšia voči extrémom počasia, najmä silnému vetru. Má totiž nižší aerodynamický odpor vzhľadom na absenciu kolmých štítov a menej ostré uhly hrebeňov.

Sklon strechy je teda potrebné voliť najmä s ohľadom na lokalitu a nadmorskú výšku. Výrazným záťažovým faktorom je sneh, takže so stúpajúcou nadmorskou výškou by mali mať šikmé plochy zastrešenia stúpajúci sklon. Súčasné stavebné materiály umožňujú pri rešpektovaní tohto faktu využiť valbovú strechu prakticky kdekoľvek na území Slovenska. Pri plánovaní sklonu treba brať do úvahy aj budúce využitie podkrovných priestorov.

Najpoužívanejšie druhy striech: #4 – Valbová strecha – ilustračný obrázok 1
Valbová strecha s vikierom

Materiály strešných krytín valbovej strechy

Pre valbovú strechu možno použiť rovnaké typy krytín ako pre strechu sedlovú. Rozdeľujú sa podľa viacerých kritérií. Základné delenie krytín podľa konštrukčného riešenia:

  • povlakové (z asfaltovaných pásov či fólií),
  • skladané (zo škridly, z vláknocementových prvkov).

Finálny výber materiálu závisí vo významnej miere od ochoty či možnosti stavebníka investovať určitý objem finančných prostriedkov. Okrem posúdenia cenových ponúk je však dôležitým kritériom kvalita a životnosť realizácie.

Ľahké plechové krytiny sú medzi investormi pomerne populárne a k ich použitiu sa mnohí rozhodujú na základe nízkej hmotnosti krytiny. Hmotnosť krytiny, ako kritérium pre jej použitie na staršom, menej únosnom krove, neobstojí. Pri posudzovaní nosnosti konštrukcie je potrebné počítať aj so zaťažením snehom a vetrom. Plechové krytiny, hlavne tie najlacnejšie, majú spravidla nižšiu životnosť, takže opätovná rekonštrukcia prvotné náklady znásobí. Slabou stránkou plechovej krytiny je akustický diskomfort za dažďa. Do úvahy treba brať aj vysokú tepelnú vodivosť kovu a jeho zahrievanie v lete, ale i v zime, kedy môže dochádzať k rýchlemu roztopeniu vrstvy medzi krytinou a snehovou pokrývkou a sklzu snehovej masy zo strechy. To si vyžaduje prevenciu v podobe vyššej investície do protisnehových zábran.

Skladané krytiny, či už betónové, alebo keramické, sú drahšie, vydržia však podstatne dlhšie, navyše sú odolnejšie voči poveternostným ja­vom.

Nie každý typ krytiny je vhodný na každý sklon strechy. Drážkované (falcované) krytiny možno použiť už od sklonu 7°, krytinu z asfaltovaných šindľov od 18°. Betónovú krytinu s drážkou a keramickú krytinu so spojitou vodnou drážkou je možné použiť bežne na strechu so sklonom minimálne 22,5°.

Ak by ste chceli použiť krytinu na strechu s nižším sklonom, ako je jej bezpečný sklon predpísaný v technickej dokumentácii, počítajte s výrazným navýšením ceny za jej realizáciu. Bude potrebné vytvoriť tzv. vodotesné podstrešie, čo znamená vyššie náklady na zabudované materiály i prácnosť realizácie.

Nosné konštrukcie valbových striech

Nosnou konštrukciou všetkých šikmých striech, a teda aj valbovej, je krov.Jeho tvar je daný architektonickým návrhom strechy, resp. existujúcim tvarom pri jej rekonštrukcii. Krov musí byť dimenzovaný tak, aby uniesol zaťaženie nielen svojej hmotnosti a samotnej krytiny, ale aj snehovejvrstvy či v prípade pochôdznej strechy aj dospelého človeka.

Z hľadiska konštrukcie krovu sa používajú tri základné typy:

  • stojatá stolica,
  • ležatá stolica,
  • kombinovaný krov, čiže hambálková sústava.

Pri stojatej stolici ide o drevený väznicový krov, ktorý tvoria väznice podopierajúce krokvy. Tie nesú zvislé stĺpiky, ktoré zaťažujú väzný trám. Krov zosilňujú ďalšie prvky – vzpery a klieštiny.

Ležatá stolica využíva väznice podopreté ležatými stĺpikmi. Krov nemá vzpery ako v prípade stojatej stolice, priečne stuženie tvoria klieštiny.

Hambálkový krov je priestorovo úsporným riešením. Ide o najviac využívaný systém, a to nielen pre úsporu dreva. Keďže v podkroví nie sú stĺpy ani vzpery, vytvára sa tu priestor pre vytvorenie obytného podkrovia.

Materiály konštrukcií krovu

Najčastejším materiálom je drevo vzhľadom na jednoduchosť opracovania, mechanickú stabilitu aj pri výkyvoch teplôt a výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Aj keď zostáva počas svojej životnosti skryté pred nepriazňou počasia, treba myslieť na jeho konštrukčnú ochranu pred vlhkosťou, ktorej dôsledkom by mohlo byť napadnutie reziva plesňami, hubami a drevokazným hmyzom. Drevo priznaných konštrukcií krovu vnáša do interiéru príjemnú atmosféru.

Kovové krovy sa využívajú sporadicky, skôr v priemyselných objektoch.

Najpoužívanejšie druhy striech: #4 – Valbová strecha – ilustračný obrázok 2

Naproti tomu, kombinácia dreveného krovu s oceľovou konštrukciou prináša nové možnosti pre projektovanie strešných konštrukcií, hlavne z hľadiska ich budúceho plnohodnotného využitia na bývanie.

Rekonštrukcia valbovej strechy

Pri rekonštrukcii valbovej strechy je postup podobný ako pri iných typoch šikmých striech. Motiváciou bývajú predovšetkým zlé tepelnoizolačné vlastnosti strechy, alebo celková rekonštrukcia objektu spojená s jeho zatepľovaním, budovanie obytného podkrovia, alebo vek strechy prejavujúci sa zatekaním a celkovou morálnou zastaranosťou.

Počas rekonštrukcie valbovej strechy je potrebné prikročiť ku kontrole krovu a prípadnej oprave, výmene alebo spevneniu jeho poškodených častí. Nasledovať bude zateplenie strešnej konštrukcie medzi krokvami, prípadne montáž nadkrokvového zateplenia. Vrstvy tepelnej izolácie, ako aj celú stavbu bude chrániť poistná hydroizolácia, ktorá môže byť v niektorých prípadoch integrovaná do nadkrokvovej tepelnej izolácie. Kontralaty a laty (prípadne debnenie) vymedzia nie len hrúbku prevetrávacej medzery pod krytinou, ale vytvoria aj nosnú konštrukciu pre samotnú krytinu. Montáž strešnej krytiny bude sprevádzaná montážou klampiarskych výrobkov (lemovaní komína, okien, prestupujúcich kusov, nadmuroviek a pod.) a odkvapového systému.

Pri investíciách do rekonštrukcie strechy sa najmä v prípadoch nehnuteľností, ktoré chce majiteľ rýchlo predať, vymenia len viditeľné komponenty, teda krytina a odkvapový systém. Poškodený krov sa skryje do tepelnej izolácie, prípadne, aby sa čo najviac ušetrilo, sa použije, nevhodná alebo žiadna hydroizolácia. Preto pri kúpe starších nehnuteľností po čerstvých prerábkach postupujte obozretne. Vyžiadajte si fotodokumentáciu z priebehu rekonštrukčných prác. Určite neprehlúpite, ak si zavoláte na pomoc odborníka, ktorý môže urobiť aj sondu strešného plášťa a skryté závady včas odhaliť.

Čo je dobré si zapamätať

  • Valbová strecha je konštrukčne zložitejšia ako sedlová, no umožňuje rozmanitejší architektonický vzhľad a variabilitu tvarov domu.
  • Sklon strechy je potrebné voliť najmä s ohľadom na lokalitu a nadmorskú výšku.
  • Nie každý typ krytiny je vhodný pre každý sklon strechy.
  • Krov musí byť dimenzovaný tak, aby uniesol zaťaženie nielen svojej hmotnosti a samotnej krytiny, ale aj od vetra a snehovej vrstvy.

 

Foto: Mediterran Slovakia s.r.o.

Zdroj: krytina.sk


Kontakt

MVC stavby s.r.o.

Napíšte nám

Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť polia označené hviezdičkou (*).


Realizácia: K3 GROUP, s.r.o. | počet prístupov od 01.02.2020: 100148

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie