Najpoužívanejšie druhy striech: #1 - Sedlová strecha

[ « späť ]
Úvodná stránka » Blog » Najpoužívanejšie druhy striech: #1 - Sedlová strecha

Pod pojmom šikmá strecha si väčšina ľudí predstaví sedlovú strechu. Zrejme preto, že u nás je to najčastejší typ strechy, najmä na starých rodinných domoch. Sedlová strecha je tvorená dvomi strešnými rovinami a je ohraničená dvomi štítovými stenami, ktoré majú tvar trojuholníka.

Najpoužívanejšie druhy striech: #1 – Sedlová strecha – nákres
Obr. 1 Sedlová strecha

Sedlová strecha je obľúbená vďaka svojej jednoduchosti a funkčnosti, a teda aj nižšej cene. Pri jednoduchom type strechy, akou je sedlová strecha, by vážnejšie problémy pri realizácii nemali vznikať. Treba si dať pozor najmä na ukončenie klampiarskych konštrukcií pri styku s prestupujúcimi konštrukciami a pri strešných oknách a vikieroch. Sú to totiž miesta, kde pri nesprávnej realizácií môže najskôr začať zatekať.

Prečo „sedlová“? Pozrite sa na ňu bližšie. Ak by ste si na sedlovú strechu chceli sadnúť, určite vám to bude pripomínať sedenie na konskom sedle.

Sklon sedlovej strechy

Na základe rozdelenia podľa tvaru patrí sedlová strecha medzi šikmé strechy. Sklon strechy ovplyvňuje viacero faktorov. Sú to najmä lokalita a s tým súvisiace zaťaženia vetrom a snehom. Vo veterných oblastiach je lepší menší sklon. Avšak pri príliš nízkom sklone môže vzniknúť potreba vytvoriť vodotesné podstrešie, ktoré je finančne náročné. Poškodeniu plášťa strechy vo veterných oblastiach možno predísť vhodným kotvením krytiny. V oblastiach s početnými snehovými zrážkami je naopak vhodný veľký sklon strechy. To vedeli už naši predkovia, preto sa strmšie strechy vyskytujú viac v horských oblastiach. Ďalšie faktory ovplyvňujúce sklon strechy sú typ použitej krytiny a architektonicko-estetické faktory, ktoré vyplývajú z typologických požiadaviek a želania investora.

Materiály strešných krytín sedlovej strechy

Strešné krytiny možno rozdeliť z viacerých hľadísk. Základné delenie krytín podľa konštrukčného riešenia:

 • povlakové (z asfaltovaných pásov, fólií)
 • skladané (zo škridly, z vláknocementových prvkov)

Výber materiálu strešnej krytiny je ovplyvnený ako lokalitou a s tým súvisiacim množstvom zrážok, tak aj sklonom strechy, statickým, architektonicko-estetickým hľadiskom a v neposlednom rade aj hľadiskom finančným.

Ľahké krytiny (fóliové a asfaltované pásy, šindle, plechové, vláknocementové) sú lacnejšie, ale majú spravidla kratšiu životnosť. Vďaka ich hmotnosti možno ušetriť materiál na nosnú konštrukciu – krov. Na dimenzovanie krovu má vplyv nie len hmotnosť strešnej krytiny, ale aj očakávané poveternostné javy, predovšetkým zaťaženie snehom.

Ťažké krytiny (betónové, keramické) sú oproti ľahkým krytinám drahšie, ale majú dlhšiu životnosť. Svojou hmotnosťou pôsobia proti vztlakovej sile vetra a preto sú vhodné do veterných oblastí.

Nie každý typ krytiny je vhodný na každý sklon strechy. Profilované plechy sa môžu použiť už od 7°, krytina z asfaltových šindľov od 18°. Betónovú krytinu s profilovanou drážkou a keramickú krytinu so spojitou vodnou drážkou je možné použiť na strechu so sklonom minimálne 22°. V zásade platí, že na strechy s menším sklonom sú vhodné veľkoformátové krytiny, napríklad fólie a plechové krytiny vo forme pásov. Ak by ste chceli použiť maloformátovú krytinu na strechu so sklonom menším, ako je bezpečný sklon strechy pre danú krytinu, budete musieť s veľkou pravdepodobnosťou pristúpiť k vytvoreniu vodotesného podstrešia, čo je spojené s vyššími nákladmi.

Ak sa chystáte stavať alebo rekonštruovať dom, môžete sa rozhodovať na základe toho, aký typ strechy sa vám páči a čo vám dovoľuje rozpočet. Úlohou projektanta je správne navrhnúť krytinu na základe vašich predstáv, ale aj ostatných faktorov.

Nosné konštrukcie sedlových striech

Nosná konštrukcia šikmých striech, a teda aj sedlovej strechy sa nazýva krov. Konštrukcia krovu vyplýva z tvaru strechy a naopak – tvar krovu ovplyvňuje tvar strechy. Jestvuje niekoľko druhov krovu, no v prípade sedlovej strechy sú to najčastejšie:

 • Stojatá stolica
 • Ležatá stolica
 • Hambálková sústava

Najpoužívanejšie druhy striech: #1 – Sedlová strecha – hambálková sústava
Obr. 2 Hambálková sústava

Najvýhodnejším riešením sedlovej strechy je hambálkový krov. Jeho výhodou je úspora materiálu nosnej konštrukcie, keďže vzpery, väznice a stĺpiky tu oproti klasickým krovom absentujú. Ďalšou podstatnou výhodou hambálkového krovu je možnosť vytvorenia obytného podkrovného priestoru, keďže tu stĺpiky nezasahujú do pôdorysu.

Materiály konštrukcií krovu

Najbežnejším materiálom na stavbu krovu je drevo. Drevený krov sedlovej strechy je najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie. Okrem toho, drevo má výborné izolačné vlastnosti a nad inými materiálmi víťazí aj z estetického hľadiska.

Menej časté sú železobetónové alebo oceľové konštrukcie krovu. Ich výhodou je, že sú nehorľavé, avšak nie odolné voči ohňu a nevyžadujú prakticky žiadnu údržbu. Sú drahé a z estetického hľadiska za dreveným krovom zaostávajú. Využívajú sa skôr v priemyselných a poľnohospodár­skych stavbách.

Rekonštrukcia sedlovej strechy

Najčastejším dôvodom na rekonštrukciu strechy je zatekanie do strešného plášťa. V snahe ušetriť majitelia domu často menia iba krytinu, prípadne latovanie. Ak plánujete rekonštrukciu strechy a chcete, aby vám vydržala niekoľko desaťročí, na rekonštrukcii strechy nešetrite. Pri starších domoch treba vymeniť nielen krytinu a latovanie, ale aj posúdiť stav nosných prvkov krovu. Krokvy môžu byť nahnité, napadnuté hmyzom alebo plesňami. V prípade, keď sú krokvy príliš deformované, môže statik usúdiť, že treba vymeniť celý krov. Vtedy sa šetriť rozhodne neoplatí, pretože nosná konštrukcia v zlom stave sa môže zrútiť.

Ak je cieľom zobytnenie podkrovia starého rodinného domu, treba okrem krytiny zhodiť aj latovanie a na krokvy uložiť kontralaty, poistnú hydroizoláciu, latovanie a novú krytinu. Okrem výmeny krytiny je potrebné doplniť skladbu strešného plášťa o tepelnú izoláciu a vhodné fólie.

Staré strechy určite nevyhovujú z tepelnotechnic­kého hľadiska, preto sa pri zobytnení podkrovia vkladá do skladby strechy tepelná izolácia. To, či sa tepelná izolácia uloží pod krokvy, nad krovky alebo medzi ne, je najlepšie prekonzultovať s projektantom. Na spodok skladby sa ukladá parotesná fólia, ktorá sa zo strany interiéru prekrýva väčšinou sadrokartónom alebo dreveným obkladom. Ten potom tvorí podhľad obytného podkrovia.

Pri nesprávnom návrhu skladby strechy alebo zlej realizácii môže prísť k zatekaniu alebo kondenzácii vodnej pary z interiéru, čo vedie k rýchlemu znehodnoteniu strešného plášťa. Preto je dôležité nechať si vypracovať projekt rekonštrukcie strechy od projektanta.

Čo je dobré si zapamätať

 • Sedlová strecha je na Slovensku najčastejší typ použitej strechy.
 • Vyznačuje sa jednoduchosťou, funkčnosťou a väčšinou výhodnou cenou za realizáciu.
 • Pri výbere krytiny pre sedlovú strechu je potrebné brať ohľad na lokalitu, sklon strechy, statické hľadisko stavby a architektonicko-estetické prvky.
 • Ľahké krytiny sú lacnejšie, ale majú spravidla kratšiu životnosť. Ťažké krytiny majú dlhšiu životnosť.
 • Hambálkový krov sa považuje za najvýhodnejšie riešenie krovu sedlovej strechy.
 • Pri rekonštrukcii je potrebné vymeniť nielen krytinu a latovanie, ale v mnohých prípadoch aj krokvy a iné časti krovu.

 

Foto: Mediterran Slovakia s.r.o.

Zdroj: krytina.sk


Kontakt

MVC stavby s.r.o.

Napíšte nám

Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť polia označené hviezdičkou (*).


Realizácia: K3 GROUP, s.r.o. | počet prístupov od 01.02.2020: 100150

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie