Najpoužívanejšie druhy striech #5 – Manzardová strecha

[ « späť ]
Úvodná stránka » Blog » Najpoužívanejšie druhy striech #5 – Manzardová strecha

Nie je strecha ako strecha. Niektorá má jednoduchší tvar, iná zložitejší. K tým zložitejším patrí určite manzardová strecha.

Strecha s manzardovou konštrukciou nesie pomenovanie po Françoisovi Mansartovi, ktorý sa narodil 23. januára 1598 v Paríži a zomrel 23. septembra 1666 tiež v tomto meste. Tento architekt, predstaviteľ klasicizmu, bol autorom mnohých významných budov – palácov, zámkov alebo kostolov stavaných na objednávku francúzskej šľachty, dokonca aj samotného kráľa. Zaujímavosťou je, že aj napriek tomu, že manzardová strecha s obytným priestorom v podkroví nesie meno po ňom, nie je jej autorom. Z historických zdrojov bolo prvé použitie tohto typu strešnej konštrukcie pripísané architektovi Pierrovi Lescotovi (1515 – 1578), keď ho v polovici 16. storočia využil pri stavbe paláca Louvre. Mansart tento prvok stavebných konštrukcií použil na veľkom počte svojich stavieb. A po sto rokoch od realizácie prvej strechy v tomto tvare sa pričinil o jeho popularizáciu.

Tvar strechy a jej využitie

Tvar manzardovej strechy je odvodený od sedlovej alebo valbovej strechy. Je vlastne jej variantom. Pomyselne sa skladá z dvoch prelínajúcich sa a na seba nadväzujúcich striech s rôznymi sklonmi. Horná časť býva navrhnutá obvykle s veľmi nízkym sklonom. Táto sa zalomí do dolnej časti s veľmi veľkým uhlom sklonu. Pre manzardovú strechu je charakteristický tiež čelný vzhľad, ktorý prechádza obvykle z rovnoramenného trojuholníka do takmer zvislého lichobežníka. Línie spodnej časti manzardovej strechy sú často zjemnené klenutím do konvexného oblúka.

Najpoužívanejšie druhy striech: #5 – Manzardová strecha – ilustračný obrázok 1

Zložitosť tvaru a aj realizácie manzardovej strechy sa vracia majiteľom v jej úžitkových vlastnostiach. Strmé steny dolnej časti strechy umožňujú plnohodnotné využitie obostavaného priestoru podkrovia na vybudovanie obytného priestoru.

Manzardová strecha má pomerne mohutný tvar, preto sa architekt, najmä pri menších stavbách a rodinných domoch, musí pri jej navrhovaní pohrať s hmotami domu a rozumne ich opticky vyvážiť. Tento problém prestáva byť problémom pri projektovaní manzardových striech pre väčšie budovy bytoviek alebo rekreačných objektov.

Manzardový krov

Tvar krovu vychádza zo sedlovej alebo valbovej strechy. Do miesta lomu sa po celej dĺžke vkladá stredová väznica, na ktorú sa osedlávajú krokvy oboch strešných rovín. Priestorová tuhosť je následne zabezpečená klieštinami, šikmými vzperami a pásikmi.

Pokrývanie strechy

Tvar manzardovej strechy umožňuje viacero kombinácií riešení jej pokrytia. Vždy však treba počítať so skutočnosťou, že horná časť strechy máva nízky sklon, často pod hranicou bezpečného sklonu pre mnohé strešné krytiny. Toto treba brať do úvahy pri návrhu pokrytia strechy. Ak bude projektant brať do úvahy toto hľadisko, môže investorovi ušetriť obrovské množstvo peňazí – a to aj v tisícoch eur.

Pokrytie ťažkou betónovou alebo keramickou krytinou je starou dobrou klasikou. Problémom však môže byť horná časť strechy, ktorá môže mať veľmi nízky sklon a bude si vyžadovať dodatočné opatrenia na zabezpečenie vodotesnosti strešného plášťa. Tieto opatrenia sa týkajú použitia kvalitnejších fólií poistnej hydroizolácie, potreby ich zlepenia, podlepenia kontralát, prípadne aj použitia špeciálnych škridiel pre veľmi nízke sklony. Veľmi dôležitým detailom manzardovej strechy je jej zlom. Niektorí výrobcovia krytiny dodávajú na tento detail špeciálne tvarovky. Ich použitie však nie je nutné, keďže detail zlomu možno veľmi dobre vypracovať aj pomocou lemovacích plechov, ktoré sa v konečnej fáze z väčšej časti prekryjú škridlami. Nemožno tiež zabudnúť na dostatočné kotvenie škridiel, pretože väčšina z nich sa bude nachádzať na strmej časti strechy.

Najpoužívanejšie druhy striech: #5 – Manzardová strecha – ilustračný obrázok 2

Pred niekoľkými rokmi bolo veľmi populárne pokrývať manzardové strechy asfaltovaným strešným šindľom. Vzhľadom na cenu tejto krytiny a zrejmú jednoduchosť inštalácie to bolo pomerne lacné riešenie, avšak s obmedzenou životnosťou. V tomto období sa masovo rekonštruujú podobné strechy pokryté už v tomto miléniu. Životnosť asfaltovaných šindľov je pätnásť až dvadsať rokov. Treba myslieť na to, že cena rekonštrukcie strechy obsahuje aj cenu práce remeselníka, cenu za demontáž a likvidáciu starej krytiny, cenu za fólie a spojovací materiál. Pri zrelej úvahe prídete na to, že úspora pri kúpe samotnej krytiny má len pomerne malý vplyv na cenu kompletnej rekonštrukcie – a strecha by mala byť objektom s dlhodobou životnosťou. Ak to preto nie je z iného dôvodu nutné, asfaltované šindle si nechajte pre riešenie menších objektov, ktoré môžete robiť svojpomocne.

Na manzardové strechy sa s obľubou používali aj eternitové šablóny. Pomerne ľahko sa s nimi pracovalo a umožňovali pokrytie aj tvarovo náročnejších striech. Dnes je problémom, hlavne finančným, ich ekologická likvidácia. V každom prípade, ak sa vám vzhľad strechy pokrytej šablónami páči, alebo ste nútení použiť ich repliku na základe požiadaviek pamiatkového ústavu, na trhu sú k dispozícii ich ekologické varianty.

Veľmi dobrou alternatívou na pokrývanie manzardových striech je použitie plechových krytín. Tu je k dispozícii viacero možností, ktoré ulahodia ako požiadavkám technika, tak aj estetickým nárokom architekta.

Najelegantnejšie riešenie – a pri dodržaní všetkých technologických a materiálových požiadaviek aj riešenie s najdlhšou životnosťou – poskytuje drážkovaná (falcovaná) krytina z medi, titánzinku, prípadne z hliníka. Je možné použiť aj klasický oceľový pozinkovaný plech, avšak berúc do úvahy cenu práce klampiara za realizáciu takejto krytiny, túto možnosť s ohľadom na nižšiu životnosť a potrebu údržby neodporúčame. Drážkovaná krytina z ušľachtilých materiálov je najdrahšia možnosť výberu pokrytia manzardovej strechy. Ak sa pre ňu rozhodnete, musíte počítať s vysokými nákladmi. Keďže stále platí, že strecha má len takú životnosť, ako jej najslabší článok, tak nesmiete šetriť ani pri ostatných materiáloch zabudovaných do strešného plášťa, no ani na realizačnej firme. Oslovte skutočných odborníkov, ktorí by sa mali vedieť preukázať referenčnými stavbami. Neľutujte pri výbere čas, choďte si práce týchto remeselníkov pozrieť a porozprávajte sa aj s ich majiteľmi.

Najpoužívanejšie druhy striech: #5 – Manzardová strecha – ilustračný obrázok 3

Drážkované (falcované) krytiny sú špičkou medzi plechovými krytinami a nie každý má na ich obstaranie dostatočne veľký balík peňazí. Riešenie sa ponúka aj pre bežného zákazníka. Dnes sú na trhu plechové krytiny, ktoré imitujú drážkované krytiny. Pásy plechovej krytiny sa však nespájajú pomocou drážkového klampiarskeho spoja, ale zaklikávajú sa vzájomne do seba pomocou tvarových drážok vylisovaných vo výrobe. Jednotlivé pásy sa kotvia do dreveného podkladu klincovaním alebo skrutkovaním. Na pohľad sú takmer na nerozoznanie od klasických drážkovaných krytín. Vyrábajú sa však z oceľových plechov s ochrannou vrstvou kovov zamedzujúcich ich korózii. Finálnu povrchovú úpravu tvorí nanesená farba rôzneho zloženia, ktoré ovplyvňuje životnosť materiálu a aj trvanlivosť farebného odtieňa.

Manzardové strechy je možné pokryť aj maloformátovými plechovými šablónami, s ktorými sa dobre pracuje a dajú sa s nimi vyhotoviť aj tvarovo zložitejšie detaily. O materiáloch platia rovnaké informácie ako v predchádzajúcom odseku.

V prípade, že je manzardová strecha navrhnutá tak, že horná časť strechy nie je z ulice viditeľná, investor môže zvoliť aj kombináciu krytín, keď v hornej časti použije na pokrytie napr. PVC fóliu alebo natavené asfaltované pásy, ktoré sú pre veľmi nízke sklony vhodné a naviac pomerne lacné, no a spodnú časť strechy môže potom realizovať s ľubovoľnou krytinou – v súlade s estetickými predstavami.

Zateplenie manzardovej strechy

Vzhľadom na to, že konštrukcia manzardovej strechy je drevená, prípadne oceľová, je nutné počítať s jej zateplením. Z hľadiska platných noriem pre zateplenie je potrebné počítať s hrúbkou tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny približne 330 mm, na báze PIR izolácie 220 mm, prípadne v rôznom pomere pri kombinácii týchto materiálov.

Celý systém zateplenia, resp. jeho návrh aj realizáciu, je nutné zveriť do rúk odborníkov. Vrstvy izolácií treba navrhnúť tak, aby sa miesto rosného bodu posunulo mimo (nad) konštrukciu krovu, čo sa zrejme nezaobíde bez realizácie časti vrstiev formou nadkrokvovej izolácie. Keďže podkrovie bude obývané, musí sa dôkladne vyhotoviť celý strešný plášť s dôrazom na všetky jeho vrstvy, teda aj na parozábranu a poistnú hydroizoláciu, ktoré musia byť nainštalované tak, aby si perfektne plnili svoju funkciu počas celej životnosti strechy. Túto čarovnú formulku používame opakovane – z praxe však vieme, že často sa použijú v skladbe strešného plášťa veľmi kvalitné materiály, no pri nákupe lepiacich pások a tmelov akoby došiel niekomu dych alebo zdravý rozum, čiže nakúpi lacné nesystémové materiály, ktoré sa po čase začnú rozpadávať a prestanú si plniť úlohu.

Z Nemecka k nám prenikli správy o tom, že v tejto krajine motivujú daňovými úľavami stavebníkov k výstavbe budov s takmer nulovou spotrebou energie. Tá sa dokazuje tzv. Blower door testom, ktorý sa využíva na zistenie vzduchotesnosti celej budovy a je kritériom na posúdenie kvality realizácie obálky budovy a jej tesnenia. V krajine vzniká iniciatíva, aby sa tieto testy museli cyklicky opakovať, čím by sa potvrdili vlastnosti stavby aj s odstupom desať a viac rokov od jej realizácie. Tým sa vyvinie tlak na kvalitu doplnkového sortimentu, lebo kvalitatívne parametre fólií od dobrých výrobcov sú nespochybniteľné.

Čo je dobré si zapamätať?

  • Manzardová strecha je strecha s históriou i budúcnosťou.
  • Zložitejšia konštrukcia a zvýšené nároky na realizáciu manzardovej strechy sú kompenzované možnosťou využiť podkrovný priestor ako priestor s minimálnymi obmedzeniami.
  • Pri výbere strešnej krytiny máte k dispozícii množstvo možností, treba však pamätať na obmedzenia plynúce z nízkeho sklonu hornej časti strechy.
  • Nezabúdajte na zateplenie manzardovej strechy v súlade s požiadavkami na tepelnoizolačné vlastnosti, ale aj na správnu realizáciu celého strešného plášťa.

 

Foto: Mediterran Slovakia s.r.o.

Zdroj: krytina.sk


Kontakt

MVC stavby s.r.o.

Napíšte nám

Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť polia označené hviezdičkou (*).


Realizácia: K3 GROUP, s.r.o. | počet prístupov od 01.02.2020: 100144

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie