Najpoužívanejšie druhy striech #2 – Pultová strecha

[ « späť ]
Úvodná stránka » Blog » Najpoužívanejšie druhy striech #2 – Pultová strecha

Pultová strecha patrí medzi šikmé strechy, hoci ľudia si ju často mýlia s plochou strechou. Pultová strecha je tvorená jednou strešnou rovinou. Je to v podstate polovičná sedlová strecha. Odvádza dažďovú vodu len na jednu stranu a je ohraničená dvomi štítovými stenami, ktoré majú tvar pravouhlého trojuholníka.

Najpoužívanejšie druhy striech: #2 – Pultová strecha – nákres
Obr. 1 Nákres pultovej strechy

Pultová strecha u nás v minulosti nebola príliš obľúbená. Pultové strechy sa používali viac menej iba pri zhustenej zástavbe, pretože umožňovali umiestnenie domu až na hranicu pozemku. Často ich preto nájdeme učupené v zahustenej historickej zástavbe centier miest. V súčasnosti ale začína byť tento typ strechy čoraz viac populárny. A to nielen vďaka tomu, že dodáva domu moderný vzhľad, ale aj preto, že pri nízkoenergetických a pasívnych domoch je tento typ strechy veľmi výhodný. Orientácia vysokej fasády na slnečnú stranu umožňuje využívať energetické zisky zo slnka. Pultová strecha je jednoduchá a funkčná, a to sa odzrkadľuje na nižšej cene jej realizácie oproti ostatným typom šikmých striech.

Sklon pultovej strechy

Sklon pultovej strechy sa pohybuje v rozmedzí od 10° do 45°. Samozrejme, že rovnako ako u iných šikmých striech, je ovplyvnený lokalitou a požiadavkami architekta. Následne sa od sklonu strešnej roviny odvíja zaťaženie vetrom a snehom, čo má vplyv na výber použitej strešnej krytiny, jej kotvenie a aj druh a množstvo použitých snehových zachytávačov.

Materiály strešných krytín pultovej strechy

Z hľadiska konštrukčného riešenia sa na pultové strechy používajú krytiny:

  • povlakové (asfaltované pásy, fólie),
  • skladané (keramické a betónové škridly, plechové šablóny, plechové pásy).

Výber materiálu strešnej krytiny je ovplyvnený ako lokalitou a s tým súvisiacim množstvom zrážok, tak aj sklonom strechy, statickým, architektonicko estetickým a, samozrejme, finančným hľadiskom.

Keďže pre pultové strechy je typický nižší sklon a na Slovensku je strecha do sklonu 10° považovaná za plochú, môže sa stať, že pultová strecha s krovovou nosnou konštrukciou bude oficiálne plochá strecha. Pre nízke sklony striech sa používajú najmä povlakové krytiny – fólie a asfaltové pásy. Od sklonu 10° je možné použiť asfaltové šindle.

Často sa na pultové strechy používajú aj plechové krytiny, pretože je možné použiť ich aj pri nízkych sklonoch. Drážkovanú (falcovanú) krytinu s dvojitou stojacou drážkou možno pri dodržaní niektorých pravidiel použiť už od sklonu 7°, profilované plechy od 8° a plechy imitujúce škridlové krytiny od sklonu 15°. z materiálov sú najlacnejšie poplastované oceľové plechové krytiny, ich životnosť je však relatívne kratšia. Hliníkové, medené a titán zinkové patria medzi krytiny s najdlhšou životnosťou. S kvalitou však stúpa cena krytiny.

Skladané ťažké krytiny pri nízkych sklonoch nie sú až tak veľmi vhodné, aj keď ich výrobcovia uvádzajú, že sú vhodné pre minimálny sklon strešnej roviny od 7°. V každom prípade si takéto hraničné riešenie vyžaduje náročnejšiu konštrukciu strešného plášťa. Nevyhnete sa montáži vodotesného podstrešia a plného záklopu, čo sa odrazí na výslednej cene strechy. Škridla v strešnom plášti s veľmi nízkym sklonom tak plní viac estetickú ako ochrannú funkciu.

Skladané ťažké krytiny pri nízkych sklonoch nie sú až tak vhodné, hoci je možné ich použiť. V súčasnosti už niektorí výrobcovia krytín uvádzajú minimálny sklon pre keramické škridly od 12° a pre betónové krytiny už od 7°. V týchto prípadoch je ale potrebné pod krytinu uložiť poistnú hydroizoláciu a ukladať ju na plnoplošné debnenie. Škridla tak plní viac estetickú ako ochrannú funkciu.

Pri väčšom sklone strechy nie je výber krytín ničím obmedzovaný. Veľký sklon pultovej strechy ale nie je ekonomický, pretože hrebeň strechy je príliš vysoko a tým narastá aj výška fasády na strane hrebeňa.

Rovnako, ako pri všetkých ostatných typoch striech, sa pri výbere krytiny môžete rozhodovať na základe toho, aký typ strechy sa vám páči a čo vám dovoľuje rozpočet. Je potom na projektantovi, aby navrhol funkčnú strechu a zosúladil vaše predstavy s ostatnými faktormi, ktoré ovplyvňujú návrh strechy.

Nosné konštrukcie pultových striech

Nosnú konštrukciu pultovej strechy tvorí krov. V prípade pultovej strechy sú to najčastejšie:

  • jednoduchá pultová strecha,
  • stojatá stolica,
  • ležatá stolica.

Najpoužívanejšie druhy striech: #2 – Pultová strecha – jednoduchý krov
Obr. 2 Jednoduchá pultová strecha

Najpoužívanejšie druhy striech: #2 – Pultová strecha – stojatá stolica
Obr. 3 Stojatá stolica v pultovej streche

Najvýhodnejším riešením pultovej strechy je jednoduchá pultová strecha, ktorú tvoria krokvy uložené na pomúrniciach, prípadne pomúrnici pri odkvape a vrcholovej väznici. Takýto typ krovu je možné použiť pre rozpon približne 6 – 8 m a je mimoriadne vhodný pre vybudovanie obytného podkrovia, pretože krov neobmedzuje využitie pôdorysu.

Ak je rozpon väčší, do krovu sa pridáva stredová väznica, podopretá stĺpikom a vzperami. Pri tomto type krovu pultovej strechy je už dispozícia podkrovia ovplyvnená stĺpikmi. Ich umiestnenie sa dá prispôsobiť budúcemu využitiu podlahovej plochy podkrovia prípadne sa môžu schovať do priečok.

Ukončiť pultovú strechu pri hrebeni je možné tromi spôsobmi – buď prečnieva strecha cez fasádu, fasáda nad strechu alebo je ukončenie zhotovené bez prečnievajúcich častí. V prípade, ak máte dom umiestnený na hranici pozemku, strecha by nemala prečnievať cez fasádu.

Výhodou krovu pultovej strechy je jeho jednoduchá konštrukcia, ktorá oproti iným typom šikmých striech vyžaduje menej materiálu nosnej konštrukcie. z toho vyplývajú nižšie náklady na strechu.

Rekonštrukcia pultovej strechy

Pri rekonštrukcii strechy platí to isté, čo pri ostatných šikmých strechách. Treba skontrolovať nielen krytinu, ale aj stav nosných prvkov krovu.

Čo je dobré si zapamätať

  • Pultová strecha je jednoduchá z konštrukčného hľadiska, vďaka jednoduchej konštrukcii ušetríte na materiáli.
  • Ekonomický je nízky sklon pultovej strechy.
  • Nižší sklon strechy znamená aj menší podkrovný priestor, a teda úsporu pri vykurovaní.
  • Na nízke sklony pultovej strechy sú vhodné povlakové a plechové krytiny.
  • Pri menších rozponoch je výhodná jednoduchá pultová strecha, kde sú krokvy uložené iba na pomúrniciach.

 

Foto: Mediterran Slovakia s.r.o.

Zdroj: krytina.sk


Kontakt

MVC stavby s.r.o.

Napíšte nám

Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť polia označené hviezdičkou (*).


Realizácia: K3 GROUP, s.r.o. | počet prístupov od 01.02.2020: 89986

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie