Ako sa dnes stavajú murované domy

[ « späť ]
Úvodná stránka » Blog » Ako sa dnes stavajú murované domy

Pri rozhodovaní stavať, väčšinou zvíťazí tradičný murovaný dom. Zvyčajne preto, lebo sme trochu konzervatívni. Murovanie totiž má všetky prednosti tradičnej technológie: je to známy, relatívne jednoduchý a ľahko pochopiteľný systém, vhodný aj na svojpomocnú výstavbu. Dnešné murovanie sa od toho tradičného trochu líši, no princíp ostáva rovnaký.

Presnejšie, praktickejšie, rýchlejšie

Dnes sa obyčajne muruje presnými tvárnicami, teda brúsenými pálenými tehlami, pórobetónovými alebo vápennopieskovými blokmi. Tieto sa vďaka svojmu tvaru a presným rozmerom môžu spájať len vo vodorovnej rovine na tzv. tenkú ložnú škáru. Používa sa na to špeciálna tenkovrstvová malta (resp. stavebné lepidlo) vo vrstve hrubej asi 1 mm. Pri murovaní z brúsených pálených tehál možno použiť aj stavebnú penu. Do zvislých škár sa malta nedáva, pretože tvárnice sa vďaka tvarovému spoju na „pero a drážku“ na bočnej strane len zasunú jedna do druhej. Murovanie je tak jednoduchšie, presnejšie a v porovnaní s tradičným postupom až o 50 % rýchlejšie.

Spájanie tenkou vrstvou lepidla naviac prispieva k homogenite muriva, pretože v miestach škár nevznikajú tepelné mosty a do stavby sa tiež dostáva menej stavebnej vlhkosti, takže rýchlejšie vysychá. Vďaka veľmi nízkej spotrebe malty je takéto murovanie aj úspornejšie. Použitie stavebnej peny na spájanie brúsených pálených tehál je ešte jednoduchšou a časovo úspornejšou možnosťou, pretože sa nanáša sa priamo z balenia a teda si nevyžaduje prípravu malty. Umožňuje tiež prácu až do –5 °C.

Materiál, z ktorého budete stavať, vyberajte s ohľadom na budúcnosť a prevádzkové náklady domu naozaj starostlivo. Časom totiž môžete vymeniť či zmodernizovať mnoho vecí, základný stavebný materiál však nevymeníte.

Zatepliť či nezatepliť?

V podstate máte dve možnosti, ako zrealizovať obvodové murivo, ktoré splní požiadavky aktuálnej tepelnotechnickej normy. Buď zvolíte materiál, ktorý budú plniť predovšetkým statickú funkciu, a murivo zvonka zateplíte, alebo vymurujete z tvárnic, ktoré samotné majú dostatočné tepelnoizolačné vlastnosti, takže ich zatepľovať nemusíte.

Tvárnice so špičkovými tepelnoizolačnými vlastnosťami sú síce v ponuke výrobcov najdrahšie, no výhoda jednovrstvového muriva je, že potrebné tepelnoizolačné vlastnosti v porovnaní so zatepleným murivom dosiahnete podstatne jednoduchšie. A keďže pri výstavbe nemožno brať do úvahy len cenu materiálu, ale aj cenu práce, výsledná suma za nezateplené obvodové murivo môže byť nižšia aj napriek vyššej cene materiálu. Zavážiť môže aj kratší čas výstavby. Tento systém je ideálny pri tvarovo jednoduchých domoch. Pri komplikovanejších detailoch môže byť problém s odstránením tepelných mostov.

Pri viacvrstvovom, teda zateplenom murive je úlohou tvárnic najmä prenášať zaťaženie a akumulovať teplo. Potrebný tepelný odpor zabezpečí vrstva tepelnej izolácie na vonkajšej strane. Tento systém sa uplatňuje najmä pri murovaní z vápennopieskových tvárnic, kde sa tak dajú dosiahnuť špičkové vlastnosti obvodových stien pri ich minimálnej hrúbke, no použiť ho možno aj pri pálených tehlách či pórobetóne. Architekti a projektanti obľubujú zateplené murivo najmä z dvoch dôvodov: jednak pre možnosť jednoducho optimalizovať parametre obvodových stien vhodnou hrúbkou izolantu, jednak pre kompaktný obal z tepelnej izolácie, ktorý eliminuje tepelné mosty aj v zložitých detailoch.

Tehly s tepelnou izoláciou integrovanou vo vnútorných dutinách v sebe spájajú vlastnosti dvoch stavebných materiálov – pálenej keramiky a minerálnej vlny. Takéto murivo zabezpečuje jednak únosnosť a akumuláciu tepla, jednak tepelnú izoláciu a difúziu vodných pár, čím pozitívne vplýva na klímu v interiéri.

 

ilustračný obrázok
Všetky novopostavené rodinné domy na Slovensku musia od januára 2016 spĺňať podmienky energetickej triedy A1 (ultranízkoener­getické), ich obvodové steny by mali mať súčiniteľ prechodu tepla U ≤ 0,22 W/(m2.K). Po roku 2020 sa už budú môcť u nás stavať len budovy v energetickej triede A0 (s takmer nulovou spotrebou energie) so súčiniteľom prechodu tepla pre vonkajšie steny U ≤ 0,15 W/(m2.K). Rozdiely v nákladoch na stavbu týchto dvoch typov domov sú približne 10 až 15 %, v dome s lepšími tepelnotechnickými parametrami však výrazne ušetríte na nákladoch na vykurovanie.

 

Ďalšie body pri rozhodovaní

Vlastnosti obvodového muriva či cena stavebného materiálu sú dôležité, pri výbere by ste však mali brať do úvahy aj sortiment konkrétneho výrobcu. Určite je výhodné siahnuť po ucelených systémoch, v ktorých nájdete okrem základného murovacieho materiálu aj riešenia rôznych detailov, ako napríklad ostení či rozličných typov prekladov, systém na výstavbu stropov, schodov alebo tzv. ťažkých striech.

Renomovaní výrobcovia ponúkajú tiež praktické služby. Pomôžu vám s prípravou realizácie, čo sa vám bude hodiť najmä pri svojpomocnej výstavbe, alebo s hľadaním kvalifikovanej stavebnej firmy. Na základe projektu rodinného domu si môžete nechať spočítať, koľko materiálu budete potrebovať, a dať si vyhotoviť plány ukladania stropov. Využiť môžete tiež bezplatnú dopravu materiálu, poradenstvo a pomoc pri založení prvého radu tvárnic či možnosť zapožičania profesionálneho náradia.

Pálené tehly

Sú klasickým a u nás najobľúbenejším stavebným materiálom. Vyrábajú sa z hliny, teda z prírodnej suroviny, a dajú sa recyklovať. Majú skvelé vlastnosti. Okrem pevnosti, rozmerovej stability a prakticky neobmedzenej životnosti aj pomerne vysokú schopnosť akumulovať teplo a tým vyrovnávať teplotné výkyvy v interiéri, výbornú zvukovú izoláciu a optimálnu difúziu vodných pár. Dnešné pálené tehly majú štruktúru zvislých rebier a vzduchových dutín, čo jednak znižuje ich hmotnosť a jednak zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti. Výplň dutín tepelnou izoláciou (minerálnou vlnou alebo polystyrénom) ich tepelnoizolačnú schopnosť ešte zvyšuje. Jednou vrstvou muriva s hrúbkou 38 cm tak možno splniť požiadavky aktuálnej normy, pri hrúbke 44 až 50 cm sa dajú dosiahnuť parametre pasívneho domu.

 

ilustračný obrázok – pálené tehly
Špičkové keramické tvarovky majú dutiny vyplnené tepelnou izoláciou. Jednou vrstvou muriva s hrúbkou 45 až 50 cm sa tak dajú dosiahnuť tepelnotechnické parametre domu s takmer nulovou potrebou energie, teda lepšie, než požaduje aktuálna norma. www.wienerberger.sk

 

Pórobetónové tvárnice

Sú u nás druhým najčastejšie používaným stavebným materiálom pri stavbe murovaných rodinných domov. Aj v tomto prípade sa tvárnice vyrábajú z prírodných surovín, teda z kremičitého piesku, vápna, cementu a vody. Pórobetón vďačí za svoje výborné tepelnoizolačné vlastnosti pórom, teda vzduchovým dutinám. Tie sú tiež dôvodom jeho nízkej hmotnosti, vďaka ktorej sa s tvárnicami ľahko manipuluje. Plusom pórobetónu je aj jeho homogenita, všetky prvky stavebného systému majú teda rovnaké vlastnosti vo všetkých smeroch. K jeho prednostiam patrí aj nízky difúzny odpor, vďaka čomu dokáže prirodzene regulovať vlhkosť v dome. S pórobetónom sa veľmi jednoducho pracuje. Je ľahký, jeho rozmery sa dajú jednoducho upravovať rezaním a jednoducho sa doňho robia drážky na rozvody v dome, je preto ideálny aj na svojpomocnú výstavbu.

 

ilustračný obrázok – pórobetón
Pórobetón je ľahký a homogénny materiál, ktorý sa veľmi dobre opracováva a ľahko sa s ním manipuluje. Aj preto je ideálny na svojpomocnú výstavbu. www.porfix.skwww.ytong.sk

 

Vápennopieskové tehly

Vápno, piesok a voda sú v tomto prípade zlisované do tvrdých tvárnic s hladkým povrchom, presnými rozmermi a vysokou hmotnosťou. Pre ťažké materiály sú typické výborné akustické vlastnosti a vysoká tepelnoakumulačná schopnosť, ktorá zabezpečuje stabilnú vnútornú klímu, podobnú ako v kamenných domoch. Silnou stránkou vápennopieskových tehál je prenášanie zaťaženia a akumulácia tepla, prirodzene však majú minimálne tepelnoizolačné schopnosti, sú preto ideálne na viacvrstvové obvodové murivo. V spojení s tepelnou izoláciou sa využijú silné stránky oboch materiálov a výsledkom sú výborné vlastnosti pri minimálnej hrúbke obvodových stien. Isté obmedzenia môžu plynúť z tvrdosti a vyššej hmotnosti tvaroviek. Pre veľkú tvrdosť je napríklad dôležité pamätať pri projektovaní na ponuku rozmerov a premyslieť vedenie inštalácií.

 

ilustračný obrázok – vápennopieskové tehly
Vápennopieskové tehly výborne akumulujú teplo, vďaka čomu zabezpečujú v dome stabilnú vnútornú klímu v zime aj v lete. Obvodové steny však potrebujú zateplenie. Inštalácie sa vedú v otvoroch vnútri blokov alebo v inštalačnej predstene. www.sendwix.sk

 

Najčastejšie sa u nás stavajú murované rodinné domy.
Približne 80 % novostavieb na Slovensku je z pálenej tehly alebo pórobetónu.

Moderné tvárnice majú presné rozmery a tvarový spoj na bočnej strane.
Pri murovaní sa tak spotrebuje podstatne menej malty / lepidla a do stavby sa zabuduje menej vlhkosti.

Murovací materiál tvorí asi 10 % z ceny stavby.
V podstatnej miere však ovplyvňuje kvalitu bývania, preto sa na ňom neoplatí šeriť.

 

Odporúčanie na murované domy

Praktické prvky a systémové riešenia nájdete v ponuke viacerých výrobcov. Napríklad nosný žalúziový a roletový preklad Heluz, určený nad okenné otvory, má už v sebe zabudovanú tepelnú izoláciu a zároveň vytvára schránku na umiestnenie vonkajšieho tienenia. Do systému stavebných komponentov Ytong zas patrí aj masívne pórobetónové schodisko – jednotlivé stupne sa narežú presne na mieru podľa projektu, jednoduchú montáž potom zvládne jeden murár s pomocníkom. www.heluz.skwww.ytong.sk

ilustračný obrázok – Heluz

 

Viacvrstvové murivo obvodových stien KMB Sendwix má nosnú konštrukciu z vápennopieskových tehál, ktoré sa z vonkajšej strany zateplia. Tri typy certifikovaného systému sa líšia izolantom (minerálna vlna alebo fasádny polystyrén) a vzhľadom fasády (lícová prímurovka alebo ušľachtilá omietka). Ak sa na murivo s hrúbkou 17,5 cm aplikuje tepelná izolácia s hrúbkou od 16 do 30 cm, celková hrúbka obvodovej steny bude od 35 do 49 cm pri súčiniteli prechodu tepla U = 0,22 až 0,12 W/(m2.K). www.sendwix.sk

ilustračný obrázok – KMB Sendwix

 

Foto: iStock.com a archív firiem

Zdroj: mojdom.zoznam.sk (10.04.2019)


Kontakt

MVC stavby s.r.o.

Napíšte nám

Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť polia označené hviezdičkou (*).


Realizácia: K3 GROUP, s.r.o. | počet prístupov od 01.02.2020: 93092

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie